AUTOWELDLINK – Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí

  1. Výskum technologických postupov automatizovaného zvárania veľkokapacitných nádrží a potrubí.
  2. Výskum funkčných modulov automatizovaného zváracieho pracoviska.

Title: 

AUTOWELDLINK – Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí

Typ projektu: 

Iné projekty

Číslo projektu: 

IMTS 26240220033

Dĺžka projektu: 

1. január, 2010 - 31. december, 2014

Zodpovedný riešiteľ: