Babinec Andrej

Babinec Andrej, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 599

Miestnosť: 

D610

 

Current Journal

 • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Kaštan, Dušan - Babinec, Andrej: High Precision GNSS Guidance for Field Mobile Robots.
  In: International Journal of Advanced Robotic Systems. - ISSN 1729-8806. - Vol. 9 (2012), s. 169-178
 • Andrej Babinec, František Duchoň, Martin Dekan, Peter Pásztó, Michal Kelemen, VFH*TDT (VFH* with Time Dependent Tree): A new laser rangefinder based obstacle avoidance method designed for environment with non-static obstacles.
  In: Robotics and Autonomous Systems, Volume 62, Issue 8, August 2014, Pages 1098-1115, ISSN 0921-8890, http://dx.doi.org/10.1016/j.robot.2014.05.003

Journals

 • Babinec, Andrej - Vitko, Anton: Histogramové navigačné algoritmy - vývoj a princíp.
  In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 16, č. 5 (2010), s. 26-29
 • Babinec, Andrej - Vitko, Anton - Duchoň, František - Dekan, Martin: Navigation of Robot Using VFH+ Algorithm.
  In: Journal of Mechanics Engineering and Automation. - ISSN 2159-5275. - ISSN 2159-5283. - Vol. 3, Iss. 5 (2013), s. 303-310
 • Dekan, Martin - Duchoň, František - Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton - Babinec, Andrej: iRobot Create Used in Education.
  In: Journal of Mechanics Engineering and Automation. - ISSN 2159-5275. - ISSN 2159-5283. - Vol. 3, Iss. 4 (2013), s. 197-202
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej - Dekan, Martin - Kaštan, Dušan - Kľúčik, Marian: Navigation and Diagnosis of Walking Robot.
  In: Journal of Mechanics Engineering and Automation. - ISSN 2159-5275. - ISSN 2159-5283. - Vol. 2, Iss. 9 (2012), s. 568-572
 • Dekan, Martin - Vitko, Anton - Tölgyessy, Michal - Babinec, Andrej: Globálna navigácia pre mobilný robot.
  In: EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. - ISSN 1335-2547. - Roč. 18, č. 4 (2012), s. 28-29
 • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej: Moderné trendy v prístupoch k reaktívnej smerovej navigácii mobilných robotov.
  In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 18, č. 2 (2011), on-line (http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy/atp_2011/atp_2_2011_Teoria1...)
 • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej: Rýchlostné metódy reaktívnej navigácie mobilných robotov.
  In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 9 (2010), on-line
 • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej: Štandardná smerová reaktívna navigácia mobilných robotov.
  In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 8 (2010), on-line
 • Kľúčik, Marian - Duchoň, František - Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton - Babinec, Andrej: Detekcia miest zvaru pre automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí.
  In: Zvárač. - ISSN 1336-5045. - Roč. 8, č. 4 (2011), s. 12-15
 • Kľúčik, Marian - Duchoň, František - Babinec, Andrej - Vitko, Anton - Dekan, Martin: Hľadanie optimálnych trajektórií zváracieho horáka s využitím genetických algoritmov.
  In: Zvárač. - ISSN 1336-5045. - Roč. 10, č. 1 (2013), s. 3-6
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Hanzel, Jaroslav - Kľúčik, Marian - Babinec, Andrej - Dekan, Martin - Kaštan, Dušan: Advanced Control of a Waking Platform.
  In: ATP Journal plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Systémy automatického riadenia (2011), s. 61-64
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej - Dekan, Martin - Kľúčik, Marian: Detekcia, identifikácia a klasifikácia porúch servisného robota : Časť I - poruchy kladenia nôh 6-nohého robota.
  In: EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. - ISSN 1335-2547. - Roč. 18, č. 4 (2012), s. 30-32
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej - Duchoň, František - Kľúčik, Marian: Resolution of Robot Kinematic Redundancy as a Problem of Adaptive Control.
  In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 58-61
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej - Duchoň, František - Kľúčik, Marian: Some Didactic Aspects of Teaching Robotics.
  In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2. Robotika vo vzdelávaní (2010), s. 109-112
 • Rebour, Yann - Virk, S. Gurvinder - Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kardoš, Ján - Duchoň, František - Kľúčik, Marian - Babinec, Andrej - Dekan, Martin: Robot Navigation.
  In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2011. - ISBN 978-80-227-3597-1. - S. 79-86
 • Virk, S. Gurvinder - Rebour, Yann - Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kardoš, Ján - Duchoň, František - Kľúčik, Marian - Babinec, Andrej - Dekan, Martin: Current Issues in Mobile Robotics.
  In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7. - Bratislava : Slovak University of Technology, 2011. - ISBN 978-80-227-3597-1. - S. 87-94
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej: Generation of Smooth Motion of Reactively Navigated Mobile Robot.
  In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 124-128

Significant Conferences

 • Babinec, Andrej - Dekan, Martin - Duchoň, František - Vitko, Anton: Modifications of VFH Navigation Methods for Mobile Robots.
  In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 48 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012 (2012), s. 10-14
 • Dekan, Martin - Chovanec, Ľuboš - Babinec, Andrej - Vitko, Anton: New Modules for the iRobot Create Platform.
  In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 48 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012 (2012), s. 65-72
 • Duchoň, František - Hubinský, Peter - Hanzel, Jaroslav - Babinec, Andrej - Tölgyessy, Michal: Intelligent Vehicles as the Robotic Applications.
  In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 48 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012 (2012), s. 105-114
 • Duchoň, František - Huňady, Dominik - Dekan, Martin - Babinec, Andrej: Optimal Navigation for Mobile Robot in Known Environment.
  In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 282 : 11th International Conference Industrial, Service and Humanoid Robotics, ROBTEP 2012; Strbske Pleso, High Tatras;14-16 November 2012 (2013), s. 33-38
 • Kľúčik, Marian - Pásztó, Peter - Babinec, Andrej - Jurišica, Ladislav - Hanzel, Jaroslav - Rodina, Jozef: The Search for Optimal Trajectories of the Welding Tool in the Automatic Welding Line Using Evolutionary Computation.
  In: IN-TECH 2012 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, Rijeka, Croatia, 26. - 28. 09. 2012. - Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. - ISBN 978-953-6326-77-8. - S. 229-232
 • Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej - Dekan, Martin - Kaštan, Dušan - Kľúčik, Marian - Bachratý, Michal: Simultaneous Navigation and Fault Detection of Legged Robot.
  In: Robotics in Education 2011 : 2nd International Conference. Vienna, Austria, 15-16 August 2011. - Vienna : INNOC, 2011. - ISBN 978-3-200-02273-7. - S. 91-94
 • Babinec, Andrej - Vitko, Anton - Duchoň, František - Dekan, Martin: Reactive Navigation of Mobile Robot Using Vector Field Histogram+.
  In: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. MMaMS 2011 [elektronický zdroj] : Proceedings of the 4th International Conference. Herľany, Slovakia. 20.- 22. Sept. 2011. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-553-0731-2. - CD-Rom

2003 - 2007

študent
Automatizácia

FEI STU v Bratislave

2007 - 2009

študent
Robotika

FEI STU v Bratislave

2009 - 2012

doktorand
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2012

PhD.
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2013 - dodnes

odborný asistent

ÚRK (ÚRPI) FEI STU v Bratislave

 

Predmet Pozícia
Modelovanie a riadenie robotov Cvičiaci
Modelovanie a riadenie výrobných systémov Cvičiaci
Udalostné systémy Cvičiaci
Výrobné systémy a CIM Cvičiaci
Mobilné robotické systémy Cvičiaci