Banásová Dominika

Banásová Dominika, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 801

Miestnosť: 

D707
Publikácie:

Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan
Neuro-evolution of controllers.
In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´19. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, ISBN 978-80-227-4915-2.

Sekaj, Ivan -- Banásová, Dominika -- Komák, Martin -- Hvozdík, Milan
Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov.
ATP Journal plus, 2019,  s. 56--61.

Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan
Adaptívne paralelné genetické algoritmy.
Diplomová práca. 2018.

Banásová, Dominika -- Paulusová, Jana
Návrh parametrov spojitého regulátora pre riadený systém.
Bakalárska práca. 2016. 46 s.

2013 - 2016

študentka Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2016 - 2018

študentka Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2018

študentka PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Umelé neurónové siete
Genetické algoritmy
Neuroevolúcia

Predmet Pozícia
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci
Umelá inteligencia Cvičiaci