Beňo Peter

Beňo Peter, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 605

Miestnosť: 

D616
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

  • Beňo, Peter: GUI pre modelovanie lineárnych dynamických systémov.
    Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2011. 47 s.
  • Beňo, Peter: Spracovanie dát zo snímača Kinect za účelom tvorby 3D mapy prostredia.
    Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2013. 61 s.

 

2008 - 2011

študent Bc. štúdia
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2011 - 2013

študent Ing. štúdia
Robotika

FEI STU v Bratislave

od 2013

doktorand
Automatizácia a riadenie

Ústav robotiky a kybernetiky,
FEI STU v Bratislave