Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov

Title: 

Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-0261-10

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2011 - 31. október, 2014

Zodpovedný riešiteľ: