Blaho Michal

Blaho Michal, Ing. PhD.

Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 405

Miestnosť: 

D312
Publikácie:

Journals

Blaho, Michal - Bielko, Samuel - Farkas, Ľudovít - Fodrek, Peter
Computer based control with real-time capabilities. WSEAS Transactions on Systems and Control Vol. 9. s. 16--27. ISSN 1991-8763.

Viszus, Eugen - Blaho, Michal - Vodička, Vladislav - Murgaš, Ján
Real-time motor control based on PROFINET protocol. International Review of Automatic Control : IREACO Vol. 7, iss. 3. s. 328--333. ISSN 1974-6059.

Foltin, Martin - Mudráková, Tatiana - Bošňák, Dalibor - Kravjar, Július - Blaho, Michal
CVTI SR poskytuje prístup na výkonný výpočtový systém Matlab (1). ATP Journal Roč. 20, č. 9. s. 34. ISSN 1335-2237.

Foltin, Martin - Mudráková, Tatiana - Bošňák, Dalibor - Blaho, Michal
CVTI SR poskytuje prístup na výkonný výpočtový systém Matlab (2). ATP Journal Roč. 20, č. 10. s. 42. ISSN 1335-2237.

Blaho, Michal - Murgaš, Tomáš - Fodrek, Peter
Sieťové riadenie procesov. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 19, mimoriadne č. : konferencia ELOSYS, Trenčín, 15.-18.10.2013. s. 5--9. ISSN 1335-2547.

Švančara, Juraj - Králová, Zdenka - Blaho, Michal
Optimization of HMLV Manufacturing Systems Using Genetic Algorithm and Simulation. International Review on Modelling and Simulations Vol. 5, No. 1. s. 482--487. ISSN 1974-9821.

Fodrek, Peter - Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal - Foltin, Martin - Hnát, Juraj - Murgaš, Tomáš
Real-Time Scheduling Using GPUs-Advanced and More Accurate Proof of Feasibility. Journal of Communication and Computer Vol. 9, No. 8. s. 863--871. ISSN 1548-7709.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján
Students Perspective on Improving Programming Courses. International Journal of Education and Information Technologies Vol. 6, Iss.1. s. 17--24. ISSN 2074-1316.

Blaho, Michal - Urban, Martin - Fodrek, Peter - Foltin, Martin
Wireless Network Effect on PI and Type-2 Fuzzy Logic Controller. International Journal of Communications [elektronický zdroj] Vol. 6, Iss. 1. s. 18--25. ISSN 1998-4480.

Murgaš, Ján - Foltin, Martin - Blaho, Michal
Budiace systémy elektrární na území Slovenskaj republiky. ATP Journal Roč. 18, č. 7. s. 52--53. ISSN 1335-2237.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal
História a princíp UNIX-u. 1. časť. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 3, Iss. 1. ISSN 1338-0087.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal
História a princíp UNIX-u. 2. časť. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 3, Iss. 1. ISSN 1338-0087.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal
História a princíp UNIX-u. 3. časť. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 3, Iss. 2. ISSN 1338-0087.

Murgaš, Ján - Fodrek, Peter - Blaho, Michal - Murgaš, Tomáš
Polohovanie plazmového rezacieho stroja. AT&P Journal Roč. 17, č. 9. s. 38--39. ISSN 1335-2237.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Poliačik, Michal
Preparing Advanced Matlab Users. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education Vol. 7, Iss. 7. s. 234--243. ISSN 1790-1979.

Blaho, Michal - Foltin, Martin
Matlab (9) Database Toolbox. AT&P Journal Roč. 16, č. 1. s. 58--59. ISSN 1335-2237.

Foltin, Martin - Blaho, Michal - Valigura, Kamil
Modelovanie variabilného dopravného oneskorenia v sieťovej komunikácii. Sdělovací technika : telekomunikace, elektronika, multimédiá Roč. 57, č. 6. s. 12--13. ISSN 0036-9942.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal
OSADL RTLWS 2009 - 1. časť. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 2, Iss. 10. ISSN 1338-0087.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal
OSADL RTLWS 2009 - 2. časť. Posterus [elektronický zdroj] : Internetový časopis Vol. 2, Iss. 10. ISSN 1338-0087.

Farkaš, Ľudovít - Blaho, Michal - Foltin, Martin
Bezdrôtové siete v priemysle. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 14, mimoriadne číslo. s. 160--164. ISSN 1335-2547.

Foltin, Martin - Blaho, Michal
MATLAB (3) Control System Toolbox. AT&P Journal Roč. 15, č. 5. s. 97--98. ISSN 1335-2237.

Foltin, Martin - Blaho, Michal
MATLAB (5) Stateflow - modelovanie udalostných systémov. AT&P Journal Roč. 15, č. 7. s. 68--69. ISSN 1335-2237.

Foltin, Martin - Blaho, Michal
MATLAB (5) Virtual Reality Toolbox. AT&P Journal Roč. 15, č. 8. s. 45--46. ISSN 1335-2237.

Blaho, Michal - Kratmüller, Martin
Fuzzy metódy v algoritmoch SRS. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 13, mimoriadne č. s. 273--275. ISSN 1335-2547.

Conferences

Blaho, Michal - Fodrek, Peter - Farkas, Ľudovít - Foltin, Martin
Grant Program to Support Gifted Students Focused on ZigBee Technology. In Recent Advances in Educational Methods : 10th International Conference on Engineering Education (EDUCATION´13); 1st International Conference on Early Childhood Education (ECED´13). Cambridge, UK, 20.-22. 2. 2013. WSEAS Press, 2013, s. 73--76. ISBN 978-1-61804-163-0.

Blaho, Michal - Fodrek, Peter - Farkas, Ľudovít - Foltin, Martin
Preferred Information Sources and the Quality of online Sources for Programming Courses. In Recent Advances in Educational Methods : 10th International Conference on Engineering Education (EDUCATION´13); 1st International Conference on Early Childhood Education (ECED´13). Cambridge, UK, 20.-22. 2. 2013. WSEAS Press, 2013, s. 77--80. ISBN 978-1-61804-163-0.

Blaho, Michal - Bielko, Samuel - Fodrek, Peter - Murgaš, Tomáš
Deterministic Platforms for Real-Time Control Systems. In Vol. 8. Latest Trends in Circuits, Automatic Control and Signal Processing : Proceedings of the 3rd International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS'12); Barcelona, Spain, 17-19 October 2012. s. 249--253.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján
Education of Future Advanced Matlab Users. In MATLAB - A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications : Volume 3. Rijeka: InTech, 2012, s. 341--358. ISBN 978-953-51-0752-1.

Chovanec, Miloš - Blaho, Michal
Fuzzy C-Means Clustering. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. s. 416--421.

Bielko, Samuel - Blaho, Michal - Fodrek, Peter
Java Real-Time System v riadení. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. s. 247--252.

Fodrek, Peter - Blaho, Michal - Foltin, Martin - Lichý, Matúš - Murgaš, Tomáš
Linux Based Real-Time Control over Industrial Networks. In KHAN, M A. -- ANSARI, A Q. Handbook of Research on Industrial Informatics and Manufacturing Intelligence: Innovations and Solutions. Hershey: IGI Global, 2012, s. 334--371. ISBN 978-1-4666-0296-0.

Blaho, Michal - Ozimy, Juraj - Kusenda, Michal - Foltin, Martin
New Learning Models Using Matlab and ZigBee. In Technical Computing Bratislava 2012 [elektronický zdroj] : 20th Annual Conference Proceedings. Bratislava, 7.11. 2012. Bratislava: RT Systems, 2012, s. 5. ISBN 978-80-970519-4-5.

Gvoth, Juraj - Blaho, Michal
Virtuálne procesy v Matlabe. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. s. 266--271.

Poliačik, Michal - Murgaš, Ján - Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal
A Robust MRAC with Decomposed Adaptation Error in the Presence of Uncertainties. In Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 7. Bratislava: Slovak University of Technology, 2011, s. 73--78. ISBN 978-80-227-3597-1.

Dorner, Jozef - Blaho, Michal
Design and Control of an Automatized Stacker Crane for Warehouses. In Recent Advances in Manufacturing Engineering : 4th International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems. Barcelona, Spain, September 15-17, 2011. WSEAS Press, 2011, s. 208--213. ISBN 978-1-61804-031-2.

Blaho, Michal - Mrafko, Leo - Urban, Martin - Murgaš, Ján
Networked Control Systems with PROFINET and IWLAN. In Recent Advances in Manufacturing Engineering : 4th International Conference on Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems. Barcelona, Spain, September 15-17, 2011. WSEAS Press, 2011, s. 219--223. ISBN 978-1-61804-031-2.

Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Blaho, Michal - Murgaš, Ján
Open Source Technologies in Education. In Recent Researches in Educational Technologies : Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Engineering Education (EDUCATION'11) and 2nd International Conference on Education and Educational Technologies (WORLD-EDU'11). Corfu Island, Greece, July 14-16,2011. WSEAS Press, 2011, s. 131--135. ISBN 978-1-61804-021-3.

Foltin, Martin - Blaho, Michal - Fodrek, Peter
Otvorený formát textových dokumentov v kancelárii. In Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2011. Žilina, SR, 6.-9.7.2011. Bratislava: Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2011, s. 239--248. ISBN 978-80-970457-1-5.

Jackuliak, Lukáš - Spielmann, Róbert - Blaho, Michal
Ovládanie robota pomocu mobilného telefónu. In ŠVOČ 2011 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 4.5.2011. Bratislava: STU v Bratislave FEI, 2011, s. 367--372. ISBN 978-80-227-3508-7.

Urban, Martin - Blaho, Michal - Murgaš, Ján - Foltin, Martin
Simulation of Networked Control Systems via Truetime. In Technical Computing Prague 2011 : 19th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, November 8, 2011. Prague: Institute of Chemical Technology, 2011, ISBN 978-80-7080-794-1.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján
Student's Diversity Problem in Programming Courses. In Recent Researches in Educational Technologies : Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Engineering Education (EDUCATION'11) and 2nd International Conference on Education and Educational Technologies (WORLD-EDU'11). Corfu Island, Greece, July 14-16,2011. WSEAS Press, 2011, s. 127--130. ISBN 978-1-61804-021-3.

Blaho, Michal - Urban, Martin - Foltin, Martin
Type-2 Fuzzy Controller in ZigBee Network. In Recent Researches in Engineering and Automatic Control : ECC´11: 2nd European Conference of Control, ECME´11: 2nd European Conference of Mechanical Engineering, ECCIE´11: 2nd European Conference of Civil Engineering, ECCE´11: 2nd European Conference of Chemical Engineering; Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain, 10.-12. December 2011. WSEAS Press, 2011, s. 59--63. ISBN 978-1-61804-057-2.

Blaho, Michal - Ozimy, Juraj - Ernek, Martin - Foltin, Martin
ZigBee Implementation in Railroad Model. In Technical Computing Prague 2011 : 19th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, November 8, 2011. Prague: Institute of Chemical Technology, 2011, ISBN 978-80-7080-794-1.

Poliačik, Michal - Murgaš, Ján - Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal
A Robust MRAC Modification and Performance Improvement in the Presence of Uncertainties. In ALCOSP 2010 and PSYCO 2010. IFAC Workshop an Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems : Antalya, Turkey, 26.-28.8.2010. IFAC, 2010.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Murgaš, Ján - Farkas, Ľudovít
Advantages of Type-2 Fuzzy Logic in Networked Control Systems. In Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. Bratislava: RT Systems, 2010, ISBN 978-80-970519-0-7.

Blaho, Michal - Pálfy, Juraj - Schindler, Frank
Improved XML Processing and Usage of Web Services in Matlab. In Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. Bratislava: RT Systems, 2010, ISBN 978-80-970519-0-7.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján
Research on Preparing Control Engineers and Advanced Matlab Users. In Latest Trends on Engineering Education : 7th WSEAS International Conference on Engineering Education. Corfu, Greece, 22.-24.7.2010. WSEAS Press, 2010, s. 211--214. ISBN 978-960-474-202-8.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal
Zmeny vo výučbe Unixu na FEI STU od šk. roku 2010/2011. In Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2010. Žilina, SR, 1.-4.7.2010. Bratislava: Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2010, s. 75--84. ISBN 978-80-970457-0-8.

Murgaš, Ján - Murgaš, Tomáš - Fodrek, Peter - Farkaš, Ľudovít - Blaho, Michal - Poliačik, Michal
A Networked Control system for Industrial Applications. In Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2009 : Rožnov p. Radhoštěm, Czech Republic, 10.-12.2.2009. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, s. 236--239.

Blaho, Michal - Foltin, Martin - Nagy, Peter - Hudaček, Martin - Kopčok, Kristijan
Operations Scheduling for Manufacturing Systems with Parallel Computing. In Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. Prague: Humusoft, Ltd., 2009, ISBN 978-80-7080-733-0.

Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal - Farkaš, Ľudovít - Poliačik, Michal
RTAI in CAN Bus Based Network Control of CNC for Plasma Cutting. In Eleventh Real-Time Linux Workshop : Dresden, Germany, 28.-30.9.2009. Dresden: TU, 2009, s. 79--88.

Valigura, Kamil - Foltin, Martin - Blaho, Michal
Transport System Realization in SimEvents Tools. In Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. Prague: Humusoft, Ltd., 2009, ISBN 978-80-7080-733-0.

Farkaš, Ľudovít - Blaho, Michal - Hnát, Juraj
Industrial Communication between Matlab and the Ethercat Fieldbus. In Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. Praha: Humusoft s.r.o, 2008, ISBN 978-80-7080-692-0.

Poliačik, Michal - Blaho, Michal - Chvostek, Tomáš
Control Issues in Networked Systems. In Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. Bratislava: STU v Bratislave ChtF, 2007, ISBN 978-80-227-2677-1.

Blaho, Michal - Farkaš, Ľudovít
Modeling and Control of DEDS Using Stateflow. In Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. Praha: Humusoft s.r.o, 2007, ISBN 978-80-7080-658-6.

Blaho, Michal - Farkaš, Ľudovít - Chvostek, Tomáš - Poliačik, Michal
Reducting Influence of Time Delay in NCS with MRAC Controller. In Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. Bratislava: STU v Bratislave ChtF, 2007, ISBN 978-80-227-2677-1.

Ágh, T. - Blaho, Michal - Bartoš, S. - Foltin, Martin - Kollárčík, Michal - Sekaj, Ivan
The Laboratory of Evolutional Computing : 13th Annual Conference `Technical Computing 2005`, Prague, Czech Republic, 15.11.2005. In Technical computing Prague 2005 : 13th annual conference. Praha, Česká republika, 15.11.2005. Praha: VŠCHT Praha, 2005.

Foltin, Martin - Blaho, Michal
Tvorba modelu dopravnej križovatky pomocou Matlab/Stateflow : 12.konference MATLAB 2004, Prague, Czech Republic, 4.11.2004. In MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. Praha: VŠCHT Praha, 2004, s. 135--140. ISBN 80-7080-550-1.

Zoznam publikácií v AIS

2000 - 2007

študent
Automatizácia

FEI STU v Bratislave

2007 - 2012

doktorand

ÚRPI FEI STU v Bratislave

2012

PhD.
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

od 2011

odborný asistent

Ústav robotiky a kybernetiky (predtým ÚRPI)
FEI STU v Bratislave