Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI

Title: 

Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI

Typ projektu: 

Iné

Číslo projektu: 

5_c

Dĺžka projektu: 

1. marec, 2007 - 31. december, 2007

Zodpovedný riešiteľ: