Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI

Podľa charakteru predmetu a možností cieľovej skupiny a autorského kolektívu bude stanovený optimálny študijný balík, ktorý môže pozostávať z tlačených materiálov vytvorených podľa zásad pre dištančné vzdelávanie, elektronických materiálov na báze Internetu alebo interaktývnych multimediálnych CD ROM, audio a video materiálov, sprievodcov ku štúdiu. atď.

Title: 

Budovanie dištančného a elektronického vzdelávania na STU FEI

Typ projektu: 

Iné

Číslo projektu: 

5 c

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2006 - 31. máj, 2007

Kľúčové slová: 

študijné materiály, bakalárske štúdium, inžinierske štúdium

Zodpovedný riešiteľ: