Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií je projekt, na ktorom spolupracuje súkromný sektor spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Riešiteľmi projektu sú aj pracovníci Oddelenia kybernetiky a Oddelenia umelej inteligencie Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU. ÚRK sa v rámci projektu zaoberá výskumom v oblasti matematického modelovania diabetu, zberom a spracovaním dát s využitím kontinuálneho monitorovania koncentrácie glukózy v krvi (nepretržité sledovanie glykémie).

Jedným z hlavných cieľov projektu je podpora dlhodobejšej existencie špičkového výskumného centra zameraného na základný, ale aj aplikovaný výskum a vývoj, vrátane silného prepojenia na vysokoškolské vzdelávanie a zapájanie študentov do výskumu.

Realizácia projektu odštartovala 17.02.2014 prvými pracovnými stretnutiami a workshopmi vrátane prehliadky laboratórií: