Certifikát od Schneider Electric Slovakia

Na základe dlhoročnej spolupráce nášho ústavu s firmou Schneider Electric Slovakia s.r.o. získali študenti  Kybernetiky Bc. Tomáš Beňo, Bc. Miloš Ďurovič, Bc. Lukáš Dziak, Bc. Tomáš Hrušovský a Bc. Michal Morvay certifikát „Teoretické a praktické skúsenosti vo vývojovom prostredí Vijeo Designer“. Po absolvovaní predmetu Databázy riadiacich systémov študenti úspešne absolvovali test potrebný na získanie certifikátu, ktorý udelila manažérka školení tejto firmy.