Chovancová Anežka

Chovancová Anežka, Ing.

Zaradenie: 

 • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 432

Miestnosť: 

D605
Publikácie:

 

 • Chovancová, Anežka - Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
  Modelling of the VTOL Micro Aerial Mobile Robot. ATP Journal plus Č. 1 : Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. s. 104--107. ISSN 1336-5010.
 • Chovancová, Anežka - Fico, Tomáš
  Design of a test bed for parameter identifation of actuator used in quadrotors. In ELITECH´14 [elektronický zdroj] : 16th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 4 June 2014. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, s. 6. ISBN 978-80-227-4171-2.
 • Chovancová, Anežka
  Návrh riadenia stability lietajúcej robotickej platformy . Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2012. 73 s.
 • Chovancová, Anežka
  Vývoj web aplikácií. Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2010. 46 s.

2007 - 2010

študentka Bc. Štúdia
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2010 - 2012

študentka Ing. Štúdia
Kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2012

doktorandka
Automatizácia a riadenie

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave