Chovanec Ľuboš

Chovanec Ľuboš, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 305

Miestnosť: 

D614
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Pásztó, Peter -- Kľúčik, Marian -- Chovanec, Ľuboš -- Duchoň, František -- Hubinský, Peter
Usage of android operating system for mobile robot navigation with optical flow algorithm and significant points 3D position estimation.
International Journal of Imaging and Robotics, 18. 2018, s. 54--64.

Duong Quang, Khanh -- Chovanec, Ľuboš -- Hubinský, Peter -- Vozák, Daniel -- Maťuga, Michal -- Varga, Pavol
Comparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approach.
International Journal of Artificial Intelligence, 15, 2017, s. 21--32.

Tölgyessy, Michal -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Controlling a group of robots to perform a common task by gestures only.
International Journal of Imaging and Robotics, 17, 2017, s. 1--13.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Foundations of visual linear human-robot interaction via pointing gesture navigation.
International Journal of Social Robotics, 9, 2017,  s. 509--523.

Tölgyessy, Michal - Chovanec, Ľuboš - Pásztó, Peter - Hubinský, Peter
A Plane Based Real-Time Algorithm for Controlling a Semi-Autonomous Robot with Hand Gestures Using the Kinect.
International Journal of Imaging and Robotics, 2014, Vol. 13, Iss. 2. s. 126--133. ISSN 2231-525X.

Chovanec, Ľuboš - Hubinský, Peter
Advanced Mathematical Model of the Tower Crane Using Visual Feedback Control.
ATP Journal plus Č. 1 : Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. 2012, s. 53--56. ISSN 1336-5010.

Palkovič, Lukáš - Rodina, Jozef - Chovanec, Ľuboš - Hubinský, Peter
Integration of Inertial Measuring Unit Platform into MATLAB Simulink.
In 9th IFAC Symposium on Advances in Control Education, June 19-21, 2012, Nizhny Novogorod, Russia. New York: IFAC, 2012, s. 200--205. ISBN 978-3-902823-01-4.

Palkovič, Lukáš - Rodina, Jozef - Chovanec, Ľuboš - Hubinský, Peter
MATLAB Simulink Block for MEMS Based Attitude Sensor.
In Selected Topics in Modelling and Control Vol. 8. Bratislava: Slovak University of Technology Press, 2012, s. 116--120. ISBN 978-80-227-3840-8.

Pásztó, Peter - Kľúčik, Marian - Chovanec, Ľuboš - Smoľák, Martin - Hubinský, Peter
Mobile Robot Navigation with Android Device Using OpenCv.
In IN-TECH 2012 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, Rijeka, Croatia, 26. - 28. 09. 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012, s. 499--502. ISBN 978-953-6326-77-8.

Dekan, Martin - Chovanec, Ľuboš - Babinec, Andrej - Vitko, Anton
New Modules for the iRobot Create Platform.
Procedia Engineering Vol. 48 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012. s. 65--72. ISSN 1877-7058.

Pásztó, Peter - Kľúčik, Marian - Chovanec, Ľuboš - Tölgyessy, Michal - Hanzel, Jaroslav - Duong Quang, Khanh - Hubinský, Peter
Object Relative Position Estimation Based on Hough Transform Using One Camera.
International Journal of Imaging and Robotics, Vol. 13, Iss. 2, 2014, s. 1--11. ISSN 2231-525X.

Hubinský, Peter - Chovanec, Ľuboš
The Position Prediction for Bridge Crane Using Input Shaping Methods.
ATP Journal plus č. 1 : Systémy automatického riadenia. 2011, s. 34--37, ISSN 1336-5010.

Chovanec, Ľuboš
Vizualizácia metódy predikcie bodu zastavenia bremena žeriava.
Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2010. 63 s.

 

2005 - 2008

študent Bc. štúdia
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2008 - 2010

študent Ing. štúdia
Robotika

FEI STU v Bratislave

2010 - 2017

doktorand
Automatizácia a riadenie

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

od 1.9.2013 odborný asistent Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
30.8.2017 obhajoba PhD. práce
Riadenie slabo tlmených dynamických systémov
Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Potláčanie vibrácií v mechatronických systémoch
Potláčanie oscilácií v kvapalinách
Identifikácia mechatronických systémov
Implementácia teórie riadenia a realizácia na PLC systémoch a mikroprocesoroch
Inteligentné riadenie pohonov
Priemyselné manipulátory
Spracovanie obrazu

Predmet Pozícia
Riadenie mechatronických systémov Cvičiaci, Prednášajúci
Technické prostriedky riadenia Cvičiaci
Pohybové systémy Cvičiaci
Robotika Cvičiaci