Cvičenia z predmetu Vnorené riadiace systémy

Študenti inžinierskeho študijného programu Robotika získavajú počas prvej polovice semestra praktické skúsenosti v oblasti vnorených riadiacich systémov pomocou práce s jednočipovými mikropočítačmi ARM. Následne samostatne riešia ucelené projekty návrhu vnorených riadiacich systémov. Fotografie sú z posledného týždňa semestra (zimný semester 2014/2015), keď študenti dokončujú svoje projekty.

xtarnik