Debata Science na N-tú o umelej inteligencii

Kde sa končí prepracovaný algoritmus a začína inteligencia, či kreativita? Koľko samostatnej vôle môžeme dať strojom a prečo máme nepríjemný pocit, keď sa na nás podobajú? V diskusii z cyklu Science na N-tú, sa rozprávalo o umelej inteligencii, jej využití, ale aj možných hrozbách. Hosťami boli prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (vedúci Oddelenia robotiky a zástupca riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU), RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (Oddelenie umelej inteligencie Katedry aplikovanej informatiky, UK) a prof. Ing. Peter Sinčák, CSc. (vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, TUKE).

zdroj: Science.sk, viac info v pozvánke na debatu.

Video: Prečo sme plakali, keď zabili Číslo 5?

Fotografie z debaty:

xtarnik