Dekan Martin

Dekan Martin, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 809

Miestnosť: 

D615
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Trizuljak, Adam -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Babinec, Andrej -- Dekan, Martin -- Mykhailyshyn, Roman
Control of a small quadrotor for swarm operation. Journal of Electrical Engineering, 70, 2019, s. 3--15.

Duchoň, František -- Bučka, Peter -- Dekan, Martin -- Babinec, Andrej
Reliability of barcode detection. Journal of Control Engineering and Applied Informatics, 21, 2019, s. 80--87.

Duchoň, František -- Hažík, Jakub -- Rodina, Jozef -- Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Sojka, Adam
Verification of SLAM methods implemented in ROS. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 6, 2019, s. 10579--10584.

Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Tölgyessy, Michal -- Pásztó, Peter
Spôsob načítania obrazového kódu v priemyselnom procese a systém na jeho vykonávanie: Patent č. 288532, Dátum udelenia : 19.1.2018
Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 18 s.

Jurišica, Ladislav -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Babinec, Andrej -- Sojka, Adam
Concepts of teleoperated robots.
International Journal of Robotics and Automation Technology, 5, 2018, s. 7--13.

Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej -- Rodina, Jozef -- Rau, Dávid -- Musič, Josip
Moving obstacles detection based on laser range finder measurements.
International Journal of Advanced Robotic Systems, 15, 2018, s. 1.

Babinec, Andrej -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Mikulová, Zuzana -- Jurišica, Ladislav
Vector Field Histogram* with look-ahead tree extension dependent on time variable environment.
Transactions of the Institute of Measurement and Control, 40, 2018, s. 1250--1264

Dekanová, Martina -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Kyzek, Filip -- Biskupič, Marek
Avalanche forecasting using neural network. In Elektro 2018. IEEE, 2018 ; Piscataway, USA: 2018, ISBN 978-1-5386-4758-5.

Jurišica, Ladislav -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Babinec, Martin -- Pásztó, Peter
General concepts of teleoperated systems. In Elektro 2018. IEEE, 2018 ; Piscataway, USA: 2018, ISBN 978-1-5386-4758-5.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Hubinský, Peter
Human-robot interaction using pointing gestures. In ISCSIC 2018. New York: Assoc Computing Machinery, 2018, ISBN 978-1-4503-6628-1.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Foundations of visual linear human-robot interaction via pointing gesture navigation.
International Journal of Social Robotics, 9. 2017, s. 509--523.

Duchoň, František -- Bučka, Peter -- Dekanová, Martina -- Dekan, Martin -- Beňo, Peter -- Tölgyessy, Michal
Image processing of motion for security applications.
European Scientific Journal, 13, 2017, s. 44--58.

Mikulová, Zuzana -- Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Babinec, Andrej
Localization of mobile robot using visual system.
International Journal of Advanced Robotic Systems, 14, 2017 s. 5.

Journals

 

Conferences

 

2005 - 2008

študent Bc. štúdia
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2008 - 2010

študent Ing. štúdia
Robotika

FEI STU v Bratislave

2010-2011 programátor Firma K2 studios, Bratislava

2011 - 2014

doktorand
Automatizácia a riadenie

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

2014 obhajoba PhD. práce Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
2014 - 2017 výskumný pracovník Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
od 2017 odborný asistent Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Lokalizácia mobilných robotov
Spracovanie údajov zo snímačov
Mapovanie