Dekan Martin

Dekan Martin, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 809

Miestnosť: 

D615
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Tölgyessy, Michal -- Pásztó, Peter
Spôsob načítania obrazového kódu v priemyselnom procese a systém na jeho vykonávanie: Patent č. 288532, Dátum udelenia : 19.1.2018
Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 18 s.

Journals

 

Conferences

 

2005 - 2008

študent Bc. štúdia
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2008 - 2010

študent Ing. štúdia
Robotika

FEI STU v Bratislave

2010-2011 programátor Firma K2 studios, Bratislava

2011 - 2014

doktorand
Automatizácia a riadenie

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

2014 obhajoba PhD. práce Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
2014 - 2017 výskumný pracovník Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
od 2017 odborný asistent Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Lokalizácia mobilných robotov
Spracovanie údajov zo snímačov
Mapovanie