Dekanová Martina

Dekanová Martina , Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 432

Miestnosť: 

D605
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Lokalizácia robota pomocou GNSS systému s využitím prvkov umelej inteligencie. Diplomová práca. FEI STU, Bratislava 2015

Multikriteriálne rozhodovanie s využitím fuzzy množín v prostredí GIS. Bakalárska práca. Stavebná fakulta STU, Bratislava 2012.

2009 - 2012

študentka
Geodézia a kartografia

SvF STU v Bratislave
 

2012 - 2015

študentka
Robotika

FEI STU v Bratislave

od 2015

doktorandka
Kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave