Deň otvorených dverí

Fakulta elektrotechniky a informatiky organizovala 28.01.2014 Deň otvorených dverí. Návštevníci dostali informácie o štúdiu, o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalších zaujímavostiach zo študentského života. Dozvedeli sa, aké je to byť „FEIkárom“ a mali možnosť prezrieť si priestory fakulty.

Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje výučbu v bakalárskom študijnom programe Priemyselná informatika. Pre záujemcov boli pripravené ukážky laboratórnych zariadení, s ktorými sa stretnú študenti tohto študijného programu. Súčasne boli prezentované výsledky aktuálnych výskumných úloh, napríklad vývoj inteligentných zariadení na rehabilitáciu pohybového ústrojenstva pacientov a na tréning s možnosťou presne riadiť fyzickú záťaž, či iné parametre. V sále robotov im naši pracovníci a doktorandi predviedli ukážky priemyselnej a mobilnej robotiky.

xtarnik