Deň otvorených dverí

FEI STU zorganizovala 28.01.2015 tradičný Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa všetko o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalších zaujímavých informáciách o študentskom živote. Na začiatok bola pripravená krátka prezentácia ústavov FEI STU, po ktorej nasledovala prehliadka fakulty, laboratórií a iných zaujímavostí.

FEI STU ponúka v akademickom roku 2015/2016 nový študijný program Robotika a kybernetika. Program zabezpečuje najmä Ústav robotiky a kybernetiky. Predmety programu uvedú študentov do problematiky robotiky a kybernetiky tak, že zvládnu riešiť úlohy: mobilnej robotiky, prevádzkovania priemyselných robotov a manipulátorov, programovania a nasadzovania sieťových riadiacich systémov, ako aj úlohy z oblasti umelej inteligencie, telemedicíny a biokybernetiky.

Viac informácií v časti pre uchádzačov: urk.fei.stuba.sk/uchadzac

Predchádzajúce dni otverených dverí: 2013, 2014.

Fotografie z dňa otvorených dverí 2015:

xtarnik