Deň otvorených dverí FEI STU

Dátum: 

19.10.2016

Miesto: 

FEI STU