Deň otvorených dverí na FEI 24.10.2018

Dátum: 

24.10.2018 (09:00)

Miesto: 

BC 300 a priestory fakulty