Deň otvorených dverí na FEI STU

Dátum: 

28.01.2014 (08:45 - 14:00)

Miesto: 

BC-300, priestory fakulty