Diplomové projekty 2013/2014

Ponuka tém diplomových projektov pre študijný program Kybernetika


Vedúci Konzultant Téma Diplomového projektu Študent
Bisták P., Ing., PhD.   Virtuálne laboratórium riadenia dynamických systémov Varga Štefan
Blaho M., Ing., PhD.   Bezdrôtové senzorové siete založené na technológii ZigBee Vaško Ján
Drahoš P., doc. Ing., PhD.   Riadenie procesu s PLC Simatic Dziak Lukáš
Fodrek P., Ing., PhD.   Kompilátor LLVM - CBackend  
Kozáková A., doc., Ing., PhD.   Decentralizované riadenie bubnového kotla Beňo Tomáš
Körösi L., Ing., PhD.   Servisné HMI Morvay Michal
Miklovičová E., doc. Ing., PhD.   Prediktívne PID riadenie Hrušovský Tomáš
Mrosko M., Ing., PhD.   Virtuálne modely reálnych systémov v PLC Ďurovič Miloš
Murgaš J., prof. Ing., PhD. Murgaš T., Ing. Sieťový riadiaci systém s využitím priemyselnej zbernice EtherCAT  
Murgaš J., prof. Ing., PhD.   SOC riešenie pre priemyselnú komunikáciu Ščepka Patrik
Paulusová J., Ing., PhD.   Prediktívne metódy riadenia Vajs Tomáš
Števo S., Ing., PhD.   Riadenie inteligentných budov  
Tárník M., Ing., PhD.   Simulačné experimenty pre vzdelávanie diabetikov Gubánová Katarína
Tárník M., Ing., PhD.   Automatizované dávkovanie inzulínu Rebro Matúš

Ponuka tém diplomových projektov pre študijný program RobotikaVedúci Konzultant Téma Diplomového projektu Študent
Babinec A., Ing., PhD.   Parabolický solárny kolektor s automatickým natáčaním ku slnku Körmendy Peter
Babinec A., Ing., PhD. Kostroš J., Ing. Využitie silovo-momentového senzora pre navádzanie a učenie priemyselného manipulátora Hlavatovič Marek
Babinec A., Ing., PhD. Kostroš J., Ing. Použitie robotického manipulátora a doplnkových senzorov v robotizovanom výrobnom procese Adamík Michal
Babinec A., Ing., PhD. Kostroš J., Ing. Využitie priemyselného robota a kamerového systému pre triedenie súčiastok Štipčák Peter
Balogh R., Ing., PhD.   Riadenie trasovacej antnény pre bezpilotné lietadlá Uhrín Matúš
Blaho M., Ing., PhD.   Bezpečnosť bezdrôtových senzorových sietí Vivodík Martin
Drahoš P., doc. Ing., PhD.   Inteligentné riadenie teploty v miestnosti Kusý Roman
Dúbravsky J., Ing., PhD.   Merací systém rýchlosti otáčania Gubán Andrej
Duchoň F., doc. Ing., PhD.   Lokalizácia robota pomocou GNSS systému s využitím prvkov umelej inteligencie Szabová Martina
Duchoň F., doc. Ing., PhD.   Lokalizácia mobilného robota pomocou vizuálneho systému Holotíková Zuzana
Duchoň F., doc. Ing., PhD.   Multiagentový systém v mobilnej robotike Vondráček Martin
Duchoň F., doc. Ing., PhD. Chovanec Ľ., Ing. Návrh riadenia dvojnohého robota Bojda Juraj
Duchoň F., doc. Ing., PhD. Beňo P., Ing. Navigácia mobilného robota v mape vytvorenej pomocou RGBD kamery Pavelka Vladimír
Fodrek P., Ing., PhD.   Kompilátor LLVM - CBackend  
Goga V., Ing., PhD.   Návrh elektropohonu pre zdvihák osobného automobilu Écsy Dávid
Halás M., doc. Ing., PhD.   Stabilizácia družice na zemskej orbite Paulíny Samuel
Hanzel J., Ing., PhD.   Riadenie mobilného robota vizuálnym systémom  
Hanzel J., Ing., PhD.   Diaľkovo riadený mobilný robotický systém Lojek Tomáš
Hubinský P., prof. Ing., PhD.   Určenie polohy mobilných robotov vo formácii Ližičiar Marek
Hubinský P., prof. Ing., PhD.   Riadenie pohybu otvorených nádob s kvapalinou Benčič Ján
Hubinský P., prof. Ing., PhD. Chovanec Ľ., Ing. Model guľového robota Lietavec Lukáš
Hubinský P., prof. Ing., PhD. Chovanec Ľ., Ing. Návrh riadenia guľového robota Gašparovski Viktor
Kajan S., Ing., PhD.   Aplikácie rozpoznávania v robotických systémoch pomocou umelých neurónových sietí Hammad Amir
Kajan S., Ing., PhD.   Modelovanie nelineárnych dynamických procesov pomocou umelých neurónových sietí  
Kardoš J., doc. Ing., PhD.   Návrh VSS pozorovateľa pre dvojčlánkový robot Rafay Peter
Kardoš J., doc. Ing., PhD.   Knižnica animovaných dynamických modelov manipulátorov  
Körösi L., Ing., PhD.   Telemetrické protokoly DNP3 a IEC850-5-101 a 104  
Körösi L., Ing., PhD.   Kybernetická bezpečnosť Pavlovič Peter
Körösi L., Ing., PhD.   Technológie FDT/DTM Bartusek Róbert
Körösi L., Ing., PhD.   Optimálne riadenie pohonov riadiacimi systémami Bubniak Patrik
Mišota B., Ing., PhD.   Automatizácia získavania údajov a využitie lokalizačných služieb v mobilných zariadeniach  
Mrafko L., Ing., PhD.   Viacosé polohovanie s využitím Profinetu Belica Peter
Mudráková T., Ing., PhD.   Návrh inteligentného riadenia pre lineárny servopohon Siemens  
Mudráková T., Ing., PhD.   Návrh pracoviska so 6 osovým robotom navádzaným 2D kamerou Baxa Tomáš
Murgaš J., prof. Ing., PhD. Murgaš T., Ing. Biometrický senzorový systém s bezdrôtovým prenosom dát Ivančin Ivan
Murgaš J., prof. Ing., PhD. Murgaš T., Ing. Rehabilitačný systém na báze lineárnych motorov  
Murgaš J., prof. Ing., PhD. Murgaš T., Ing. Inteligentný ergometer pre efektívnu reguláciu hladinu glukózy v krvi  
Pásztó P., Ing., PhD. Chovanec Ľ., Ing. Využitie vizuálneho systému v ROS Hrmo Martin
Rodina J., Ing.   Mobilný dvojkolesový robot typu AMAV/Segway Trubač Ondrej
Rodina J., Ing.   Navigácia mobilného robota s využitím GPS prijímača a digitálneho kompasu. Pollák Boris
Rodina J., Ing.   Sledovanie a analýza pohybu s využitím inerciálnych MEMS snímačov  
Rodina J., Ing.   Robotický operačný systém reálneho času pre 32-bitové ARM mikrokontroléry  
Rodina J., Ing.   Inerciálna navigačná jednotka (IMU) pre sledovanie polohy podmorských robotických platforiem Horváth Filip
Števo S., Ing., PhD.   Genetické algoritmy a ich aplikácia v praxi  
Števo S., Ing., PhD.   Smart Grid-meranie a riadenie Sliva Martin
Šturcel J., doc., Ing., PhD.   Meracie pracovisko s tenzometrami Rubint Stanislav
Vitko A., prof. Ing., PhD.   Riadenie manipulačného systému robota metódou vypočítaných momentov Machovský Andrej
Žalman M., prof. Ing., PhD.   Rýchlostný servopohon so synchrónnym motorom s PM  
Žalman M., prof. Ing., PhD.   Návrh adaptívneho polohového servosystému s MRAC štruktúrou  
Žalman M., prof. Ing., PhD.   Návrh adaptívneho rýchlostného servosystému s MRAC štruktúrou  
Žalman M., prof. Ing., PhD.   Návrh pozorovateľ polohy radiálneho magnetického ložiska  
Žalman M., prof. Ing., PhD. Jarčuška M., Ing. Generátor momentu pre jednosmerný motor s dSPACE 1103 Jenčo Matúš
Žalman M., prof. Ing., PhD. Dorner J., Ing. Spracovanie obrazovej informácie z kamery a jej použitie pri riadení mobilného robota  
Žalman M., prof. Ing., PhD. Dorner J., Ing. Návrh komunikačného rozhrania pre riadenie automatického skladu Horvát Štefan
Žalman M., prof. Ing., PhD. Dorner J., Ing. Návrh riadenia mobilného robota Maco Peter