Dni mobilnej robotiky

Tradičným sprievodným podujatím 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELOSYS 2013, ktorý sa konal 15.-18.10.2013 v Trenčíne, boli Dni mobilnej robotiky, ktoré zabezpečuje oddelenie robotiky nášho ústavu. Pozornosť laickej i odbornej verejnosti pútal slovenský prototyp servisného robota s robotickým ramenom, kráčajúce roboty, prototyp robotickej gule, lietajúca kvadrokoptéra a iné mobilné roboty. V rámci tejto expozície bolo možné vidieť aj špeciálne snímače používané v robotike, napr. zariadenie Kinect alebo termovíznu kameru. Expozícia zaujala nielen prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a televíziu TA3, ale aj celý rad návštevníkov všetkých vekových kategórií. Tím ÚRPI prezentoval roboty v zložení: František Duchoň, Andrej Babinec, Ľuboš Chovanec, Michal Tölgyessy, Tomáš Fico a Tatiana Mudráková.

Súčasťou veľtrhu bola konferencia ELEKTROTECHNIKA, INFORMATIKA A TELEKOMUNIKÁCIE - ELOSYS 2013, ktorej sa aktívne zúčastnili viacerí pracovníci nášho ústavu v sekcii Aplikovaná informatika a sieťové riadenie, ktorej odborným garantom bol riaditeľ ústavu prof. Murgaš.

xtarnik