Dobiš Michal

Dobiš Michal, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 432

Miestnosť: 

D605
Publikácie:

Duchoň, František -- Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Bakyta, Patrik -- Jantoška, František
Riadenie robota LWA 4P od SCHUNK v ROS.
ATP Journal, 24, 2017, s. 62--63.

Dobiš, Michal -- Duchoň, František
Univerzálne komunikačné rozhranie pre priemyselné roboty. Diplomová práca. 2018.

Dobiš, Michal -- Duchoň, František
Využitie ROS pre problematiku SLAM v mobilnej robotike. Bakalárska práca. 2016. 58 s.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (1). ATP Journal, 22, 2015, s. 32--35.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (2). ATP Journal, 23,, 2016, s. 38--41.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (3). ATP Journal, 23, 2016, s. 46--48.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (4). ATP Journal, 23, 2016,  s. 40--43.

 

 

 

2013 - 2016

študent Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2016 - 2018

študent Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2018

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Reaktívna navigácia priemyselného robota
Robotické manipulátory
Plánovanie pohybov robota
3D detekcia predmetov a manipulácia s nimi

Predmet Pozícia
Riadenie robotických manipulátorov Cvičiaci