Docenti, ktorí pôsobili v oblasti automatizácie na KAR, KASR, ÚRPI, ÚRK

doc. Ing. Helena ALMÁSSYOVÁ, PhD.

* 17. 7. 1946
Menovaná za docentku v odbore Technická kybernetika 1. 10. 1994

doc. Ing. Juraj BÍZIK, CSc.

* 1.7.1929

Menovaný za docenta v odbore Automatizačná technika 1.12.1963

doc. Ing. Ivan BURGER, CSc.

* 5. 9. 1926
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 4. 1967

doc. Ing. Andrej BABINEC, PhD.

*20.2.1985

Menovaný za docenta v odbore Kybernetika 13.6.2018

doc. Ing. Peter DRAHOŠ, PhD.

*17.1.1961

Menovaný za docenta v odbore Automatizácia 11.7.2012

doc. Ing. František DUCHOŇ, PhD. (prof.)

*18.7.1981

Menovaný za docenta v odbore Automatizácia 19.12.2011

doc. Ing. Peter FODREK, PhD.

*14.9.1976

Menovaný za docenta v odbore Kybernetika 5.3.2014

doc. Ing. Ivan GEORGIEV, PhD.

* 3. 7. 1946
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 18. 1. 1988

doc. Ing. Miroslav HALÁS, PhD.

Menovaný za docenta v odbore Automatizácia 2. 5. 2011

doc. Ing. Igor HANTUCH, PhD.

* 15. 1. 1948
Menovaný za docenta v odbore Aplikovaná informatika 1. 4. 2004

doc. Ing. Ladislav HARSÁNYI, PhD.

* 10. 6. 1936
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 12. 1979

doc. Ing. Ivan HEJDA, CSc.

* 24. 7. 1961
Menovaný za docenta v odbore Automatizácia a riadenie 1. 10. 1995

doc. Ing. Juraj HRIVŇÁK, CSc.

* 26. 6. 1930
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 6. 1973

doc. Ing. Branislav HRÚZ, PhD.

* 26. 3. 1938
Menovaný za docenta v odbore Automatizácia a riadenie 1. 10. 1994

doc. Ing. Peter HUBINSKÝ, PhD. (prof.)

* 27. 4. 1962
Menovaný za docenta v odbore Automatizácia a riadenie 1. 4. 1999

doc. Ing. Peter HUDZOVIČ, PhD.

* 19. 3. 1940
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 12. 1979

doc. Ing. Ladislav JURIŠICA, PhD. (prof.)

*19.5.1942

Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1.12.1979

doc. Ing. Daniel KALAŠ, PhD.

* 23. 7. 1953
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 10. 8. 1989

doc. Ing. Václav KALAŠ, CSc. (prof.)

* 28.9.1928

Menovaný za docenta v odbore Automatizačná technika 1.4.1964

doc. Ing. Ján KARDOŠ, PhD.

*19.2.1953

Menovaný za docenta v odbore Automatizácia 13.6.2012

doc. Ing. Štefan KOČIŠ, PhD.

* 23. 9. 1930
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 7. 1974

doc. Ing. Alena KOZÁKOVÁ, PhD. (prof.)

* 21. 5. 1960
Menovaná za docentku v odbore Kybernetika 20. 4. 2009

doc. Ing. Zdenka KRÁLOVÁ, PhD.

* 3. 11. 1950
Menovaná za docentku v odbore Ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky 28. 5. 1986

doc. Ing. Eva MIKLOVIČOVÁ, PhD.

* 4. 5. 1967
Menovaná za docentku v odbore Kybernetika 2. 5. 2007

doc. Ing. Ján MURGAŠ, PhD. (prof.)

*29.5.1951

Menovaný za docenta v odbore Automatizované systémy riadenia 1.7.1986

doc. Ing. Dušan MUDRONČÍK, PhD. (prof.)

* 14. 2. 1947
Menovaný za docenta v odbore Automatizované systémy riadenia 1. 3. 1987

doc. Ing. Štefan NEUSCHL, PhD.

* 14. 1. 1932
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 1. 1972

doc. Ing. Danica ROSINOVÁ, PhD. (prof.)

* 4. 1. 1961
Menovaná za docentku v odbore Kybernetika 1. 4. 2006

doc. Ing. Ivan SEKAJ, PhD. (prof.)

* 6. 11. 1960
Menovaný za docenta v odbore Aplikovaná informatika 1. 4. 2005

doc. Ing. Ján ŠTURCEL, PhD.

* 22. 9. 1946
Menovaný za docenta v odbore Automatizácia 1. 4. 1992

doc. Dr. Ing. Ivan VÁCLAVÍK, PhD.

* 16. 7. 1943
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 10. 1977

doc. Ing. Anton VITKO, PhD. (prof.)

* 30. 5. 1946
Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1. 12. 1985

doc. Ing. Katarína ŽÁKOVÁ, PhD.

* 20. 8. 1968
Menovaná za docentku v odbore Kybernetika 27. 10. 2008

doc. Ing. Milan ŽALMAN, PhD. (prof.)

*3.4.1945

Menovaný za docenta v odbore Technická kybernetika 1.9.1987