Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť kvalitu zamestnania a konkurencieschopnosť Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja vzdelávania a podpory doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pripravovaných pre potreby rozvoja automatizácie v priemysle, pre súčasné i perspektívne, na automobilovú výrobu a vývoj nadväzujúce priemyselné parky a inštitúcie, rýchlo sa rozvíjajúce nielen v rôznych oblastiach cieľového regiónu ale i na celom Slovensku.

Title: 

Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR

Typ projektu: 

Europsky socialny fond

Číslo projektu: 

13120200115

Dĺžka projektu: 

17. február, 2006 - 30. november, 2008

Zodpovedný riešiteľ: