Doplňovacie voľby do akademického senátu

Dátum: 

28.10.2013 (08:30 - 09:30)

Miesto: 

zasadačka ÚRPI, D-424