Dúbravský Jozef

Dúbravský Jozef, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 456

Miestnosť: 

D607
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Duchoň, František -- Vondráček, Martin -- Dekan, Martin -- Babinec, Andrej -- Spielmann, Róbert -- Szabová, Martina -- Mikulová, Zuzana -- Beňo, Peter -- Dúbravský, Jozef :
Homogenous multi-robot system for mapping of unknown environment.
In SAMI 2016: IEEE 14th international conference Symposium on Applied Machine, Intelligence and Informatics. Herľany, Slovakia, January 21-23, 2016. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2016, s. 17--22. ISBN 978-1-4673-8739-2

Duchoň, František -- Beňo, Peter -- Babinec, Andrej -- Dekan, Martin -- Dúbravský, Jozef -- Jurnický, Tomáš -- Musič, Josip
Use of children's games in robotics.
Acta Mechatronica [elektronický zdroj], 1, 2016, s. 7--11.

Guráň, Matej -- Fico, Tomáš -- Chovancová, Anežka -- Duchoň, František -- Hubinský, Peter -- Dúbravský, Jozef
Localization of iRobot Create Using Inertial Measuring Unit. In BUDINSKÁ, I. -- CIGÁNEK, J. -- HAVLÍK, Š. -- HRICKO, J. -- KOZÁK, Š. RAAD 2014 [elektronický zdroj] : 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Conference Proceedings. September 3-5, 2014, Smolenice Castle, Slovakia. Bratislava: Publishing House of Slovak University of Technology, 2014, ISBN 978-80-227-4219-1.

Fico, Tomáš -- Duchoň, František -- Dúbravský, Jozef
Hardware and Software Realization of EDSD for Acupuncture Research and Practice.
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 18, 2014, s. 1207--1213. ISSN 2168-2194.

   
od 1.9.1979 KAR / KASR / ÚRPI / ÚRK 
FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  2012 obhajoba dizertačnej práce
FEI STU v Bratislave
študijný odbor Automatizácia
       

 

Dĺžka projektu Názov projektu
2004 - 2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára
Predmet Pozícia
Technické prostriedky riadenia Cvičiaci, Prednášajúci