ELITECH 2015, 17. konferencia doktorandov

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 25. mája 2015 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V šiestich sekciách sa prezentovalo celkom 42 príspevkov.

Záberečná správa o konferencii.

Fotografie z predchádzajúcich rokov:
[2014]
[2013]

xtarnik