ELITECH 2016, 18. konferencia doktorandov

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 8. júna 2016 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V ôsmich sekciách sa prezentovalo celkom 22 príspevkov.

Záberečná správa o konferencii.

Fotografie z predchádzajúcich rokov:
[2015]
[2014]
[2013]

xtarnik