Ernek Martin

Ernek Martin, Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 722

Miestnosť: 

D303
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Sekaj, Ivan -- Ernek, Martin
Controller design of isolated power-electricity island using genetic algorithm.
Journal of Electrical Engineering, 70. s. 46--51.

Veselý, Vojtech -- Ilka, Adrian -- Körösi, Ladislav -- Ernek, Martin
Master-slave H-infinity robust controller design for synchronization of chaotic systems.
Modeling, Identification and Control, 40. s. 41--50.

Veselý, Vojtech -- Ernek, Martin
Novel approach to robust controller design for continuous-time systems.
ICIC Express Letters :, 10. s. 81--88.

Sekaj, Ivan -- Ernek, Martin
Controller infrastructure design of isolated power-electricity island using genetic algorithm.
In BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Control of Power Systems 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, s. 69--72. ISBN 978-80-89983-00-1.

Veselý, Vojtech -- Ernek, Martin
Design of robust gain scheduled controller using L2 gain performance.
In Kybernetika. 2018, s. 593--609.

Murgaš, Ján -- Murgaš, Tomáš -- Ernek, Martin -- Tárník, Marián
Hierarchical control of voltage in power systems.
In BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Control of Power Systems 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, s. 10--13. ISBN 978-80-89983-00-1.

 • Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Murgaš, Ján - Ernek, Martin: Influence of the Conditions of Power Lines Connection on Restoration of Power System after Blackout. In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom
 • Ernek, Martin - Poliačik, Michal: Cooperation of Wind Power Plants with Slovak Power system. In: International Symposium ""Energetics 2008"" : Ohrid, Macedonia, 9.-11.10.2009. - : Association of Energy Department Engineers of Macedonia, 2008. - 8 s.
 • Ernek, Martin - Foltin, Martin : Power Extension Library. In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom
 • Ernek, Martin - Foltin, Martin : Primary Control of Voltage and Power in Slovak Power System. In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin: Model of Slovak Power System Using Simpowersystem. In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin - Hnát, Juraj: Simpowersystem in Education. In: Technical Computing Prague 2006 : 14th Annual Conference Proceedings. Praha/ČR/, 26.10.2006. - Praha : Humusoft s.r.o, 2006. - ISBN 80-7080-616-8. - CD-Rom
 • Pavlúsová, Andrea - Foltin, Martin - Ernek, Martin: Modelling of Heating Systems. In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom
 • Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Qualitative Aspects of Wind Energy. In: International Symposium ""Energetics 2008"" : Ohrid, Macedonia, 9.-11.10.2009. - : Association of Energy Department Engineers of Macedonia, 2008. - 6 s.
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin: Matlab (7) SimPowerSystems. In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 11 (2009), s. 64-65
 • Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Effective Speed Controller in Island Operation. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), CD-Rom
 • Poliačik, Michal - Ernek, Martin - Murgaš, Ján: Adaptívne riadenie dávkovania liečiv. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 156-159
 • Ernek, Martin - Murgaš, Ján - Gramblička, Miroslav: Dynamic Characteristics Analysis of Power System in Island Operation. In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[7]
 • Foltin, Martin - Ernek, Martin - Murgaš, Ján: Model of 400 kV Slovak Power System. In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom
 • Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Effective Speed Controller in Islands Operation. In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom
 • Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Ernek, Martin - Gramblička, Miroslav: Power System Emergency Control. In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[9]
2002 - 2008 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Kybernetika
2008 - 2012 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Kybernetika
od 2012 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  výskumný pracovník
2013 obhajoba dizertačnej práce

 

Zameranie výskumu

Riadenie elektrizačných sústav
Riadenie nelineárnych systémov

Predmet Pozícia
Dynamika elektrizačných sústav Cvičiaci
Riadenie nelineárnych systémov Cvičiaci