Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky

Projekt zahŕňa medzinárodné robotické súťaže v regióne Viedeň-Bratislava, medzi nimi jedny európske majstrovstvá a jedny svetové majstrovstvá. Záujemcom ponúka jednoduchý prístup k robotike vo viedenských výskumných a vývojových laboratóriách. Výskumná a vývojová infraštruktúra sa rozšíri o virtuálne internetové robotické laboratórium v Bratislave. Program doplnia dve vedecké konferencie a tri letné akadémie (robotické prázdniny) pre podporu dorastu a talentov. Výmenný program v oblasti vzdelávania by mal zabezpečiť trvalé nadnárodné spojenie medzi školským a univerzitným vzdelávaním a vdeckým výskumom. Doplnkom bude aj vývoj platformy pre vzdelávanie v robotike vrátane didaktického konceptu. Projekt chce podporovat inovatívne myslienky. Vedecké výsledky budú sprístupnené verejnosti na vedeckých konferenciách alebo v odborných časopisoch. Vsetky spomenuté aktivity budú propagované v médiách, aby sa zážitok z technológie a vedy sprístupnil širšiemu publiku.

Title: 

Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky

Typ projektu: 

Medzivládna dohoda

Číslo projektu: 

CENTROBOT OPCS SK - AT

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2009 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: