Európska sieť excelentných priemyselných aplikácií na báze polynomiálnych metód

Title: 

Európska sieť excelentných priemyselných aplikácií na báze polynomiálnych metód

Typ projektu: 

5 RP

Číslo projektu: 

2001/C 321/17

Dĺžka projektu: 

1. apríl, 2002 - 31. december, 2004

Zodpovedný riešiteľ: