Fakturačné údaje k platbám

Platba v rámci SR

Faktúru vystavte na objednávateľa a zašlite na adresu organizačnej jednotky.

Organizácia               Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Slovenská republika
IČO 00397687
DIČ 2020845255
IČ DPH SK2020845255

Platba do zahraničia

Name of the company Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Full address Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Slovakia
Company registration number 00397687
VAT number SK2020845255