Fakultná prehliadka prác ŠVOČ

Dátum: 

28.04.2016

Miesto: 

FEI STU