Foltinová Alena

Foltinová Alena, Mgr.

Zaradenie: 

  • Admin.-tech. pracovník
Administratívno-technický útvar
Telefón: +421 2 60291 192

Miestnosť: 

D417
Publikácie:
1966 - 1971 Prirodovedecká fakulta UK BA
  Študent
  Učiteľstvo 2. stupňa Chémia, Fyzika
1971 - 1974 Gymnázium Eisteinova Bratislava
  pedagóg
  Chémia, Fyzika
1975 - 2009 Gymnázium Bilikova Bratislava
  pedagóg
  Chémia, Fyzika
2009 - dodnes ÚRPI FEI STU
  Administratívny pracovník
  tajomníčka urpi