Goga Jozef

Goga Jozef, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Zsíros, Ondrej
Comparison of algorithms for dynamic hand gesture recognition.
In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef -- Lacko, Kristián -- Pavlovičová, Jarmila
Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks.
In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef
Rozpoznávanie gest ruky pomocou konvolučných neurónových sietí.
ATP Journal plus, 2019,  s. 51--55.

Kajan, Slavomír -- Goga, Jozef
Simulation-based model control using static hand gestures in Matlab.
In Technical computing Prague 2017. Prague: University of Chemistry and Technology, 2017, ISBN 978-80-7592-002-7.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír:
Hand gesture recognition using 3D sensors.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 181--184. ISBN 978-953-184-230-3.

Kajan, Slavomír -- Pernecký, Daniel -- Goga, Jozef:
Application of neural network in medical diagnostics.
In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015. 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír:
Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov.
Diplomová práca. FEI STU 2017. 56 s.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír:
Využitie neurónových sietí na diagnostiku ochorení.
Bakalárska práca. FEI STU 2015. 43 s.

Zameranie výskumu

Umelé neurónové siete  
Hlboké učenie
Počítačové videnie
Teória priestorového rozsahu    
Waveletová analýza

Predmet Pozícia
Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike Cvičiaci
Umelá inteligencia Cvičiaci