Gyroskopické zavesenie kamery

Title: 

Gyroskopické zavesenie kamery

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Dĺžka projektu: 

1. január, 2014 - 31. december, 2014

Zodpovedný riešiteľ: