Habilitačná prednáška Ing. Andreja Babinca, PhD.

Dátum: 

27.02.2018 (08:30)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424