Hubinský Peter

Hubinský Peter, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Vedúci oddelenia

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 608

Miestnosť: 

D617
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Duong Quang, Khanh -- Chovanec, Ľuboš -- Hubinský, Peter -- Vozák, Daniel -- Maťuga, Michal -- Varga, Pavol
Comparison of input shaper based on genetic algorithms with analytical approach.
International Journal of Artificial Intelligence, 15. s. 21--32.

Tölgyessy, Michal -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Controlling a group of robots to perform a common task by gestures only.
International Journal of Imaging and Robotics, 17. s. 1--13.

Tölgyessy, Michal -- Dekan, Martin -- Duchoň, František -- Rodina, Jozef -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Foundations of visual linear human-robot interaction via pointing gesture navigation.
International Journal of Social Robotics, 9. s. 509--523.

Kurilla, Jozef -- Hubinský, Peter
Model predictive control of room temperature with disturbance compensation.
Journal of Electrical Engineering :, 68. s. 312--317.

1980 - 1985 EF SVŠT, Bratislava
  študent
  študijný odbor Techn.kyb. - Robotika
1986 - 1989 EF SVŠT, Bratislava
  interný ašpirant v odbore TK
  vedný odbor Techn. Kybernetika
1990 - 1999 KAR FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: Servosystémy I a II, Robototechnika, Akčné členy, Servopohony
1992 EF SVŠT/FEI STU v Bratislave
  získanie titulu CSc. (PhD.)
  vedný odbor Techn. kybernetika
1999 KAR FEI STU v Bratislave
  menovanie za docenta (habil.)
  Automatizácia
1999 - dodnes KAR/URPI/ÚRK FEI STU v Bratislave
  prednášajúci
  predmety: Teória systémov, Pohybové systémy, Motion systems, Electromechanical conversion systems Robotika, Robotics, Základy systémov automatického riadenia, Automation
2011 URPI FEI STU v Bratislave
  menovanie za profesora
  Automatizácia
do 31.4.2019 zástupca riaditeľa
   

 

Zameranie výskumu

Riadenie mechatronických systémov s nízkym tlmením
Riadenie pohybu mobilných robotov
Pokročilé metódy návrhu rozhrania človek-robot

Predmet Pozícia
Robotika Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Riadenie mechatronických systémov Garant, Prednášajúci
Riadenie robotických manipulátorov Garant
Vnorené riadiace systémy Garant, Prednášajúci
Architektúra počítačov Garant
História informačných a komunikačných technológií Prednášajúci