Hvozdík Milan

Hvozdík Milan, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706
Publikácie:

Sekaj, Ivan -- Banásová, Dominika -- Komák, Martin -- Hvozdík, Milan
Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov.
ATP Journal plus, 2019, s. 56--61.

Sekaj, Ivan -- Cíferský, Ladislav -- Hvozdík, Milan
Neuro-evolution of mobile robot controller.
Mendel, 25, 2019, s. 39--42.

Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan:
Implementácia genetických algoritmov.
Bakalárska práca. 2017. 36 s.

Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan:
Evolúcia umelého života.
Diplomová práca. 2019. 68 s.

2014 - 2017

študent Bc. štúdia
Aplikovaná informatika

FEI STU v Bratislave

2017 - 2019

študent Ing. štúdia
Aplikovaná informatika

FEI STU v Bratislave

od 2019

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave