Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík

Navrhovaný systém automatickej prevádzkovej kontroly pneumatík využíva laserovú trianguláciu s optickým snímaním povrchu plášťa pre získanie fotorealistického 3D modelu pneumatiky, zahrňujúceho behúň, bočnice a vnútorný povrch. NA vytvorenom modeli pneumatiky sú pri porovnaní s referenčným modelom následne identifikované a kategorizované defekty a nadriadený systém je informovaný o prípadnej nespôsobilosti výrobku pre ďalšie spracovanie.

Title: 

Hybridný triangulačno-optický systém prevádzkovej kontroly kvality pneumatík

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

VMSP-P-0030-09

Dĺžka projektu: 

1. august, 2009 - 31. júl, 2011

Kľúčové slová: 

Vizuálny inspekčný systém, vizuálna kontrola, kamerový systém, behúň, bočnice, plášť, pneumatika, grader, defekty, laserová triangulácia, geometrická triangulácia, hybridný skenovací systém, automatizované inšpekčné pracovisko

Zodpovedný riešiteľ: