Inauguračná prednáška doc. Ing. J. Pavlovičovej, PhD.

Dátum: 

31.03.2015 (10:00)

Miesto: 

Klub zamestnancov FEI STU, prízemie bloku B