Inauguračná prednáška doc. Sekaja - Využitie bio-inšpirovaných optimalizačných výpočtových metód v riadení procesov

Dátum: 

28.02.2017 (10:00)

Miesto: 

Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie