Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí

Title: 

Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0065/16

Dĺžka projektu: 

1. január, 2016 - 31. december, 2018

Zodpovedný riešiteľ: