Inteligentná navigácia servisného robota

Aplikácia  sofistikovaných metód fúzie senzorickej informácie s cieľom extrahovať poznatky o prostredí a vnútornom stave robota. Syntéza prevažne behaviorálne založených učiacich sa algoritmov navigácie v neznámom prostredí. Algoritmy budú verifikované  simuláciou a validované na reálnom robote operujúcom v  prirodzenom neštrukturovanom prostredí.

Title: 

Inteligentná navigácia servisného robota

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1-0177-11

Dĺžka projektu: 

1. január, 2011 - 31. december, 2014

Zodpovedný riešiteľ: