Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov (IPMANS)

V posledných desiatich rokoch nastal vo svete výskumnej oblasti zvýšený záujem o vývoj a aplikáciu nových metód automatického riadenia využívaných inteligentné a prediktívne techniky. V prvej etape sa vykoná analýza metód modelovania nelineárnych dynamických systémov s použitím konvenčných a inteligentných techník (soft technik) založených na fuzzy množinách, umelých neurónových sietí a genetických prístupov. Cieľom druhej etapy je návrh a vývoj programového modulu pre off-line a on-line identifikáciu nelineárnych dynamických systémov s využitím soft-technik v prostredí Matlab - Simulink a v jazyku C++.

Title: 

Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov (IPMANS)

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/3100/06

Dĺžka projektu: 

1. január, 2006 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

Nelineárne systémy, Inteligentné systémy, prediktívne metódy riadenia

Zodpovedný riešiteľ: