Inteligentné riadenie servisného robota

Projekt sa zaoberá inteligentným riadením mobilných servisných robotov. Zdokonaľovanie mobilných servisných robotov v súlade so špecifickými potrebami zákazníkov, aplikovaný výskum s overením na funkčnom vzore je náplňou projektu v týchto aspektoch: užívateľsky príjemné operátorské rozhranie, autonómne riadenie, koordinovaná činnosť robotov.

Title: 

Inteligentné riadenie servisného robota

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

VMSP-P-0004-09

Dĺžka projektu: 

1. január, 2009 - 1. september, 2011

Kľúčové slová: 

Servisný robot, rozpoznanie reči, analýza obrazu, koordinovaná činnosť, riadiaci algoritmus

Zodpovedný riešiteľ: