Inteligentné systémy

Projekt je zameraný na tvorbu infraštruktúry pracovísk FEI STU zameranej na inteligentné senzorové, výkonné a riadiace systémy s orientáciou na mechatronické a energetické aplikácie. V rámci projektu sa vytvoria v spolupráci s praxou na riešenie aktuálnych úloh špecifické technické a programové prostriedky umožňujúce matematické a fyzikálne modelovanie procesov.

Title: 

Inteligentné systémy

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

SUSPP-0007-07

Dĺžka projektu: 

1. apríl, 2008 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

umelá inteligencia, inteligentné systémy, integrácia, mikroelektronika, mechatronika, energetika

Zodpovedný riešiteľ: