ISTROBOT 2016

V sobotu 23.04.2016 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2016. Viac informácii na webe združenia robotika.sk.

Time lapse video zachytávajúce Národné centrum robotiky na kanáli malylubo.sk:

Výber fotografií zo 16. ročníka medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT (ISTROBOT 2016) je uvedený nižšie.

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov:

2015
2014
...archív súťaže

xtarnik